“Werkgevers in de fysiotherapie moeten de krachten bundelen”

 

Werkgevers Vereniging Fysiotherapie, WVF, Boris van der Vorst, FysioHolland, Fysiotherapie, FDV, KNGF, fysiopraktijk, praktijkeigenaar, praktijkhouder

 

Op 29 juni mogen KNGF leden hun stem uitbrengen of zij wel of geen voorstander zijn van het automatisch koppelen van het Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF) lidmaatschap aan het KNGF lidmaatschap.

Reden voor ons om nu eens een aantal leden van de WVF te vragen wat voor hen de toegevoegde waarde is van het lidmaatschap en wat de vereniging precies doet voor haar leden.

 

 

Een vereniging die opkomt voor de belangen van werkgevers
Boris van der Vorst, directeur FysioHolland, is een lid van het eerste uur. Hij vindt de oprichting van de WVF een positieve ontwikkeling binnen de fysiotherapie. “In bijna elke branche worden zowel werkgevers als werknemers vertegenwoordigd. Het maakt een branche professioneler en minder kwetsbaar.” Hierbij doelt Boris niet alleen op de CAO onderhandelingen, maar op tal van belangrijke onderwerpen die in elke praktijk spelen en waar elke praktijkeigenaar mee worstelt. “Het is goed dat er een vereniging is die ons richtlijnen geeft, ons bij elkaar brengt en opkomt voor de belangen van werkgevers.”

Onderhandelingen nieuwe CAO
“Ik ben in eerste instantie lid geworden omdat ik het belangrijk vind dat de werkgevers goed vertegenwoordigd worden in de onderhandelingen om tot een nieuwe CAO te komen. Nu is het moment daar om als werkgever zelf je mening te geven en invloed uit te oefenen op het vormen van een nieuwe CAO. Als je wacht totdat de CAO al gevormd is en je dan pas van je laat horen, ben je te laat.”

Koppeling met andere praktijkeigenaren
Overigens zijn de CAO onderhandelingen niet de enige reden dat Boris, namens FysioHolland, lid is geworden van de WVF. “De WVF biedt ook een platform om met andere praktijkeigenaren in contact te komen. Wij wisselen ervaringen en best practices met elkaar uit. Door elkaar te helpen en te leren van de ervaringen van andere praktijkeigenaren, hoef je niet steeds zelf het wiel uit te vinden.”

Betrokken en actief bestuur
“Het bestuur van het WVF is betrokken en actief. Als ik bepaalde zaken nodig heb of een sparringpartner zoek, dan weet ik ze te vinden. Dat geldt ook de andere kant op. De huidige bestuursleden luisteren goed naar haar leden. Ik merk dat signalen, ideeën of informatie goed opgepikt worden. Ook alles wat in de markt actueel is, wordt proactief iets mee gedaan. Er is genoeg ruimte voor inspraak en een goede wisselwerking. Het bestuur heeft ook bewezen de juiste verbindingen te kunnen leggen en belangrijke partijen aan vraagstukken te koppelen. Zo hebben zij rondom het vraagstuk ‘variabele beloning’ belangrijke stakeholders als het KNGF, de VVAA, People & Payment en de FDV aan elkaar gekoppeld om er samen naar te kijken.”

Proeftuin voor nieuwe arbeidsovereenkomst
“Binnen FysioHolland zijn wij nu bezig met het opzetten van een zogenaamde ‘Proeftuin’  om tot nieuwe salarisvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten te komen. Hier houden wij de WVF ook over op de hoogte. Dit zou een basis kunnen vormen voor de uitgangspunten voor een nieuwe modelovereenkomst.  Wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat de vigerende Europese Wetgeving er ook in meegenomen wordt. Nederland loopt hier echt op achter.”

CAO besprekingen
“Wat ik jammer vind, is dat de besprekingen om tot een nieuwe CAO te komen op dit moment nog erg moeizaam verlopen. Dit komt niet door de inzet van het bestuur van de WVF, maar vooral door het gebrek aan (actieve) leden. De vereniging heeft nog te weinig leden om echt daadkrachtig te kunnen optreden en een vuist te kunnen maken. Dit is een gemiste kans! Als werkgevers hebben wij er allemaal baat bij dat onze belangen goed vertegenwoordigd worden. Dat betekent dat wij er zelf ook proactief iets voor moeten doen.”

Koppeling met KNGF lidmaatschap
“Persoonlijk vind ik dat elke praktijkeigenaar lid zou moeten worden van de WVF. Wij hebben er allemaal baat bij dat er goede modelovereenkomsten komen en dat wij meer grip en houvast krijgen. Ik vind het heel goed dat ook werkgevers nu een ‘eigen’ plekje hebben gekregen binnen het KNGF. Het is ook keihard nodig! Medewerkers hebben ook hun eigen ‘club’ binnen het KNGF, dus het is logisch dat werkgevers ook hun eigen vertegenwoordiger hebben. Ik sta er dan ook volledig achter dat het lidmaatschap van de WVF een vast onderdeel wordt van het KNGF lidmaatschap. Reken maar dat ik 28 juni ga stemmen VOOR de koppeling. Weliswaar digitaal, maar dat kan gelukkig ook!”


Over de Werkgevers vereniging Fysiotherapie
Vanuit het KNGF is in 2014 gepolst of er belangstelling was weer een werkgeversvereniging op te richten, aangezien deze na de laatste cao onderhandelingen in 2007-2008 was opgeheven. KNGF had vanuit het werkveld duidelijke signalen opgevangen van zowel werkgevers als werknemers dat deze behoefte aanwezig was. Toen is eerst de Commissie Werkgeversvereniging opgericht. De enquête die deze commissie heeft doen uitgaan, gaf een grote respons van zowel werkgevers als werknemers. Er was vooral veel behoefte aan duidelijkheid m.b.t. arbeidsvoorwaarden.

Dit was  voor de commissie aanleiding  om door te gaan met haar werkzaamheden, hetgeen resulteerde  in de oprichting van de WVF in 2016, zodat ook voor de belangen van de werkgevers kon worden opgekomen in de CAO onderhandelingen..

Lid worden
Wilt u ook lid worden van de Werkgeversvereniging dan kan dat via wvf.nu/aanmelden. Het lidmaatschap is tot en met eind 2018 nog gratis!

Stem uitbrengen
Als het aan de WVF zelf ligt is uw lidmaatschap na 2018 ook nog gratis, door de automatische koppeling met uw KNGF lidmaatschap. Daarvoor heeft de WVF echter wel uw stem nodig! U kunt uw stem zowel digitaal uitbrengen via DEZE LINK of op de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op 29 juni as. Meer informatie volgt nog.

 

Recent Posts