eHealth betrekt patiënten bij eigen herstel


Interview Robert Lutz, Actifytaal Utrecht

Robert Lutz is praktijkeigenaar, orthopedisch manueel therapeut en gespecialiseerd in hypermobiliteitsproblematiek bij Actifytaal in Utrecht. Deze vooruitstrevende fysiotherapiepraktijk heeft 5 vestigingen: 3 in Utrecht, 1 in Zeist en 1 inpandig bij bol.com en gebruikt al 3 jaar eHealth oplossingen in het behandelproces.

“Een ander helpen, rooft autonomie’”

Zelfredzaamheid door toepassen eHealth

“ ‘Een ander helpen, rooft autonomie.’ Dat is een quote van Wibe Veenbaas, die me altijd is bijgebleven. Als fysiotherapeut helpen wij nou eenmaal anderen, maar het is belangrijk dat u zichzelf blijft afvragen waar u een patiënt op termijn het beste mee helpt. Door de verantwoordelijkheid van het herstel bij de patiënt te leggen, kan een patiënt leren zichzelf te helpen. Die zelfredzaamheid is bij ons altijd het uitgangspunt. En dit maakt het mogelijk om andere keuzes te maken in het behandelproces en de patiënt met digitale middelen zelf actief aan de gang te laten gaan.”  

Fysiotherapie is toch altijd hands-on?!

“Het is inmiddels 3 jaar geleden dat ik tijdens een feestje begon over fysiotherapie in combinatie met kennisoverdracht via internet. Ik wilde fysiotherapie gedeeltelijk online gaan aanbieden. Mensen van zowel buiten als binnen het vakgebied stonden raar te kijken. ‘Fysiotherapie en behandeling door uw computerscherm heen, dat gaat toch niet? Bestaat een behandeltraject niet gewoon altijd uit een face-to-face vraaggesprek, een fysiek onderzoek en dan een hands on behandeling?’ Maar ik ben nou eenmaal koppig en zette door. Want bij het profiel lage rugpijn behandelt u in eerste instantie júíst niet hands-on. Waarom zou de daar benodigde advisering niet online kunnen?”

eHealth biedt verrassende mogelijkheden

“Ik ben de inzet van online tools gaan onderzoeken en heb het in de praktijk in gebruik genomen om ervaring mee op te doen. Met name het uitzetten van online trainingsschema’s bood een enorme verbetering ten opzichte van de handgeschreven briefjes. En ik denk dat wij in het eerste jaar misschien 10 keer gebruik hebben gemaakt van online consults, waarvan twee keer om waarde en service op afstand te kunnen bieden. Die toegevoegde waarde was verrassend en opende nieuwe mogelijkheden! In Nederland is er een grote spreiding van fysiotherapeuten, maar nu kon ik bijvoorbeeld online een mevrouw in Azië helpen. Zij had hele specifieke hypermobiliteitsproblemen. Vanuit Nederland kon ik haar natuurlijk niet fysiek behandelen, maar wel kon ik via eConsults haar fysiotherapeut ter plekke instrueren vanuit mijn specialisatie op dat gebied. Daarnaast zette ik de app van Physitrack in om haar gericht oefeningen te geven. Zo vormden we een complete gespecialiseerde behandeling die daar anders niet mogelijk was geweest .”

Digitaal oefenprogramma

“Iedere patiënt die in de afgelopen 2 jaar in onze praktijk onder behandeling heeft gestaan, heeft toegang gekregen tot het Physitrack oefenprogramma.

Dit vinden wij heel erg belangrijk vanuit onze 3 pijlers:

  1. Zelfredzaamheid: als wij een patiënt vragen om zelf aan de slag te gaan met zijn of haar herstel, moet die patiënt wel goed weten wat hij of zij doet. Daar passen dus heldere instructies bij, specifiek afgestemd op de ondervonden klachten.
  2. Verantwoordelijkheid op gelijkwaardig niveau: wij werken sámen met de patiënt aan het herstel. Het is dus niet dat de fysiotherapeut de klachten voor de patiënt oplost. Het moet duidelijk zijn wat ieders’ taak is. De oefeningen maken inzichtelijk voor de patiënt wat hij zelf moet doen.
  3. Klantenbinding: als patiënten niet perse wekelijks naar de praktijk toe hoeven te komen voor een behandeling, is het wel belangrijk om het contact warm te houden. De Physitrack app wordt dagelijks geopend en zo ziet de patiënt toch iedere dag Actifytaal. Dit verbetert de klantenbinding en de therapietrouw.”

 Fysiotherapie in de toekomst

“Na de coronacrisis verwachten wij in de fysiotherapie een grote toestroom van zorgvragers. Natuurlijk de patiënten die herstellende zijn van het coronavirus en revalideren na een ziekenhuisopname. Maar denk ook aan al die mensen die nu zorg uitstellen, omdat ze de straat niet op mogen of niet naar een arts durven. De online tools waar wij nu ervaring mee opdoen, zullen dan op nieuwe manieren ingezet gaan worden. In plaats van 1-op-1 behandelingen, zal er wellicht een generalisatie plaatsvinden bij het opstarten van zorgtrajecten voor mensen met eenzelfde zorgvraag. Vanuit die groepsopstart met een gestandaardiseerd verhaal, kan de zorg dan gefinetuned worden naar het specifieke individu door middel van digitale oefeningen en advisering via eConsults. Offline zorg zal uiteraard nooit wegvallen binnen onze expertise. Wij zien zelf al dat de manueel therapeut meer de hands on behandelingen oppakt en de fysiotherapeut adviseert en coacht. Via kennisoverdracht en oefeningen helpen wij onze patiënten op de lange termijn het meest door hen zelfredzaam te maken.”

Recommended Posts