Begin dit jaar lanceerde wij voor het eerst ons eigen online magazine, namelijk FYSIOPROMO. Ons doel met dit magazine was  jou als fysiotherapeut of praktijkeigenaar informeren over: Wat zijn nu de belangrijkste fysiotherapie ontwikkelingen voor 2020? Als het gaat om het inspelen op ontwikkelingen of zelfs het tot stand brengen van nieuwe ontwikkelingen in de fysiomarkt, is FysioHolland hier vaak 1 van de kartrekkers in. Wij zijn dan ook erg benieuwd welke ontwikkelingen zij constateren voor 2020 en hoe zij hier als grootste fysioketen van Nederland mee omgaan. Wij hebben dan ook Jelle Jouwsma, commercieel directeur FysioHolland, geïnterviewd.

Ontwikkeling 1: E-Health wordt nog belangrijker

Het aantal ouderen en chronisch zieken, en daarmee de druk op de gezondheidszorg, zal de komende jaren fors toenemen. We hebben geen andere keus dan de zorg anders te gaan organiseren. Bij FysioHolland zijn we er al langer van doordrongen dat e-Health daarbij een cruciale rol zal spelen. Daarom speelt online therapie bij ons nu al een belangrijke rol in behandeltrajecten en dat zal komend jaar alleen nog maar toenemen. En dan doel ik niet alleen op het online maken van een afspraak, maar vooral ook om digitale elementen ter ondersteuning van de behandeling door een fysiotherapeut.

Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van digitale huiswerkoefeningen. Het steeds intensievere gebruik van de FysioHolland app door cliënten en therapeuten laat de potentie van online toepassingen ook zien. De FysioHolland app is overigens een ‘branded versie’ van MijnZorgApp, die voor iedere fysiotherapiepraktijk in Nederland beschikbaar is. Daar is ook grote belangstelling voor. Er melden zich iedere maand weer nieuwe praktijken voor MijnZorgApp. De app wordt ook steeds vaker gedownload en steeds actiever gebruikt door praktijken.’

Cliënt journey

Bij FysioHolland besteden we ook veel aandacht aan de cliënt journey. De wereld van de gezondheidszorg is heel complex, dus we proberen het onze cliënten zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun weg te vinden en zo min mogelijk te belasten met allerlei verschillende tools of merken en ook te voorkomen dat ze allerlei loginnamen en wachtwoorden moeten onthouden. Bij FysioHolland maken we op die manier van allemaal losse contactmomenten één logisch en begrijpelijk geheel. De FysioHolland app speelt daar een centrale rol bij.’

Het wordt ons daarbij trouwens niet altijd gemakkelijk gemaakt, omdat het huidige vergoedingensysteem en declaratiemodel innovatie nog wel eens in de weg zit. Gelukkig zien we ook daar veranderingen. Het is bijvoorbeeld positief dat een zitting op afstand nu ook wordt vergoed. Hierdoor kunnen nu o.a. evaluaties op afstand uitgevoerd worden via telefoon of via beeldbellen. Een mooi voorbeeld van hoe we de zorg efficiënter en dus goedkoper kunnen inrichten.

Ontwikkeling 2: Evidence based content

‘We zijn voor onze informatie steeds minder afhankelijk van deskundigen, want we kunnen op internet alles heel gemakkelijk zelf opzoeken. Toch zitten daar grote gevaren aan, want niet alles dat je via ‘dokter Google’ vindt, hoeft waar te zijn. Bij FysioHolland zijn we ervan overtuigd dat er een steeds grotere behoefte zal ontstaan aan betrouwbare informatie op het gebied van gezondheid en ziekte. Zorgverzekeraars, cliënten en andere medici hebben in rap tempo meer behoefte aan wetenschappelijk bewezen content.

Dat geldt niet alleen voor achtergronden over ziektes of leefstijl, maar zeker ook voor informatie over behandelwijzen. Wanneer cliënten bijvoorbeeld kunnen beschikken over betrouwbare informatie over de resultaten van blended therapie programma’s (waarin naast traditionele behandelmethodes ook e-Exercise wordt ingezet), zal dat de drempel verlagen. Vanuit FysioHolland werken wij samen met de onderzoeksgroep van de HU geleid door onderzoekers Cindy Veenhof en Corelien Kloek. Samen omarmen wij de verschillende varianten van e-Exercise die al op de markt zijn uitgebracht.

De wetenschappelijk onderbouwde programma’s zijn weer geïntegreerd in de app en worden steeds meer onderdeel van de behandeling in de praktijk.In het algemeen ziet FysioHolland het grote belang van innovatie in de fysiotherapie. Daarom ook hebben we samen met het KNGF en met Het Gezonde Net het initiatief genomen om het Innovatieplatform Fysiotherapie (IPF) op te richten. Dat moet de plek worden waar innovatie plaats gaat vinden, die vervolgens beschikbaar komt aan de gehele sector. Het IPF heeft als doel om fysiotherapie als geheel een kwalitatieve impuls te geven.

Ontwikkeling 3: Zorgcontractering

‘Ik noemde al dat de druk op de zorg de komende jaren enorm zal toenemen. Het is onontkoombaar dat ook van de fysiotherapie wordt verwacht dat behandelingen tot resultaat leiden. Bij FysioHolland denken we dat het onontkoombaar is dat bekostiging steeds vaker plaatsvindt op basis van het resultaat in plaats van per behandeling.
Omdat we ervan uitgaan dat deze ontwikkeling onvermijdelijk is, zijn we ook hier nieuwe mogelijkheden aan het verkennen.
Daarbij staat voor ons voorop dat de kwaliteit van de behandelingen absoluut gewaarborgd moeten zijn.
We willen naar efciëntere zorg, maar alleen als de kwaliteit op niveau blijft en liefst verbetert.

Daarom werken we binnen FysioHolland aan nieuwe behandelmodellen, die er juist op gericht zijn op een zo efciënt mogelijke wijze kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden.
Soms zijn daar veel behandelsessies voor nodig, maar vaak ook zijn er andere, slimme manieren die net zo goed of zelfs nog beter werken.
We merken in de praktijk dat dit innovatie stimuleert.

Collega’s dragen bij aan verbetering

Soms kan dat door minder fysieke behandelingen waarmee we juist proberen op een slimme manier te leren werken dat innovatie stimuleert i.p.v. het huidige model dat nu (financieel gezien) stimuleert tot zo veel mogelijk behandelen. Dat vraagt overigens wel de nodige doorzettingskracht van de organisatie, want de huidige systemen zijn hier simpelweg nog niet op ingericht. Denk bijvoorbeeld aan het EPD of aan de declaratiesystematiek en de inrichting daarvan bij de zorgverzekeraars.

Ook moet voor iedere ‘nieuwe werkwijze’ een facultatieve prestatie aangevraagd worden bij de Nza. Dit vraagt in de praktijk vraagt veel van onze therapeuten.
Ik ben er trots op hoe de FysioHolland collega’s omgaan met deze veranderingen.
Het is mooi om te zien hoe collega’s niet alleen helpen bij de implementatie maar ook aangeven waar er ruimte voor verbetering is en daarvoor ideeën aandragen en met oplossingen komen.’

Ontwikkeling 4: Schaarste arbeidsmarkt

‘Het aantrekken van nieuwe, enthousiaste fysiotherapeuten krijgt bij FysioHolland veel aandacht. We hebben nieuwe mensen ook veel te bieden. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen bij FysioHolland actief werkt aan zijn of haar eigen toekomst, hebben we het programma ‘Binden en boeien’ opgestart, dat speciaal is bedoeld om medewerkers te helpen bij hun verdere ontwikkeling. Sommigen willen zich inhoudelijk verder specialiseren, andere kiezen voor een toekomst als leidinggevende. Met de FysioHolland Academy bieden we vervolgens iedereen de mogelijkheid daar verder mee aan de slag te gaan.v

Ontwikkeling 5: Regionalisering

‘‘Samenwerking in de regio krijgt op dit ogenblik heel veel aandacht. En terecht, want dat is in het belang van onze cliënten. FysioHolland loopt hierin voorop; interdisciplinaire samenwerking in de regio staat bij ons al jaren hoog op de agenda. Van fysiotherapeuten wordt daarom niet alleen geëist dat ze hun vak verstaan, maar ze moeten ook in staat zijn goed te communiceren met de cliënt, de mensen daar omheen en ze moeten kunnen doorverwijzen naar/afstemmen met collega-zorgverleners, als dat nodig is. Daarom ben ik ook blij met de nadruk die nu wordt gelegd door het KNGF en door zorgverzekeraars op regionalisering. Iets waar wij al lange tijd mee bezig zijn en sterk in geloven!’

Ontwikkeling 6: Schaalvergroting

‘Binnen de fysiotherapie zie je grote spelers ontstaan. FysioHolland is er daar één van, omdat wij jaren geleden hebben gekozen voor een organisatiemodel waarin fysiotherapeuten zich zoveel mogelijk op hun vak kunnen concentreren, omdat de ondersteuning centraal is geregeld. Kleine praktijken moeten dat op een andere manier organiseren, met alle voor- en nadelen die dat met zich meebrengt. Maar het beeld dat soms wordt gecreëerd over tegenstellingen tussen grote en kleine praktijken, herkennen we helemaal niet. Wij vinden het juist belangrijk dat groot en klein naast elkaar kan bestaan. We hebben het Innovatieplatform juist helpen oprichten om dat mogelijk te maken.

Wat ons verbindt is dat we allemaal de best mogelijke zorg voor de cliënt willen leveren. Om dat in de toekomst te kunnen blijven doen, zullen we doorlopend moeten innoveren. FysioHolland wil daar een voorloper in zijn, omdat we van mening zijn dat we daarmee niet alleen onszelf, maar ook de hele sector helpen verbeteren. Dat vraagt om een stevig fundament en een gezonde bedrijfsvoering. Ook daar hebben we bij FysioHolland de afgelopen jaren hard aan gewerkt. En dat werpt nu z’n vruchten af.

Ontwikkeling 7: Belang van marketing

‘Fysiotherapie vervult een belangrijke rol in de samenleving, zeker bij het voorkomen van klachten en het ondersteunen van een gezonde leefstijl. Maar dan is het wel belangrijk dat cliënten de fysiotherapiepraktijk weten te vinden. Daarom vormen marketingactiviteiten voor ons een must. Heel veel van onze nieuwe aanmeldingen komen binnen via onze website. Daarom hebben we geïnvesteerd in een goede website, die is gebouwd en wordt onderhouden door FysioPromotor en zijn we doorlopend bezig om deze verder te optimaliseren. We zien dat mensen er steeds meer aan gewend raken hun zaken online te regelen, om te beginnen met het online maken van een afspraak. Daarom zullen onze website en onze app steeds belangrijker worden. Die beweging was al ingezet de afgelopen jaren en die zet duidelijk door. Marketing wordt ook binnen de zorg steeds belangrijker. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Daarbij staat natuurlijk altijd voorop dat we zorgverlener zijn en de cliënt bij ons altijd centraal staat. Daarom zetten wij nu bijvoorbeeld in op regionale marketingcampagnes.

Een ander voorbeeld van een vorm van bij de zorg passende marketing is de mini-serie ‘Sparren met Boris’, die we afgelopen jaar hebben opgenomen en via YouTube hebben verspreid. Hierin praat Boris van der Vorst, de oprichter van FysioHolland, met bekende Nederlanders zoals Arie Boomsma, sporters en fysiotherapeuten over leefstijl en andere actuele zorgonderwerpen. Daar hebben we heel veel positieve reacties op ontvangen.’

Ben je nieuwsgierig naar wat wij van FysioPromotor voor jouw praktijk kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via ons contact formulier , stuur een mail naar info@fysiopromotor.nl of bekijk onze diensten hier

Recent Posts