Na tien jaar werkervaring als fysiotherapeut, heeft Gijs van den Boogaart afgelopen zomer besloten om de overstap te maken naar Coöperatie VGZ om als zorginkoper paramedische zorg aan de slag te gaan. “Ik maak mij al jaren zorgen over de oplopende zorgkosten en het groeiend tekort aan personeel. Hoe zorgen we ervoor dat ook onze kinderen en kleinkinderen zeker zijn van goede zorg? Bij VGZ werk ik elke dag aan het antwoord op de vraag hoe wij hier samen met fysiotherapeuten aan kunnen bijdragen om zo het dreigende zorginfarct’ te voorkomen. Substitutie van zorg en ehealth zijn hierbij voor ons belangrijke ontwikkelingen.”

Verplaatsen van de zorg

“Substitutie van zorg krijgt een steeds prominentere plaats aan gesprekstafels en onderhandelingsgesprekken. Zo is het ook opgenomen in de werkagenda van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Hoe kunnen wij zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek? Doelmatigheid blijft daarbij vanzelfsprekend een belangrijk uitgangspunt. We kijken daarvoor onder andere naar verplaatsing van zorg van de tweede naar de eerste lijn, maar ook van de eerste naar de nulde lijn.”

Good Practices ‘Zinnige Zorg’

De reden dat Gijs specifiek voor VGZ heeft gekozen, is omdat de missie van VGZ ‘Zinnige Zorg’ hem enorm aanspreekt “‘Zinnige Zorg’ lijkt nu ook steeds meer omarmd te worden door overheid en andere zorgverzekeraars. Daar zijn wij bij VGZ heel trots op. De uitvoering van ‘Zinnige Zorg’ initiatieven ligt wel echt bij de zorgverlener. Wij hebben puur een faciliterende rol. We proberen concrete goede zinnige zorg voorbeelden in de praktijk verder uit te werken middels Good Practices. In de hoop dat de rest van markt hier iets van leert en ook op deze manier kan gaan werken.
Hiermee willen wij de zorg efficiënt en betaalbaar houden. Het belangrijkste bij een Good Practise is dat de zorgverlener de ambassadeur blijft. Wij helpen het idee vervolgens verder te brengen.”

De toekomst van fysiotherapie in het zorglandschap

“De knelpunten in de zorg pakken we bij VGZ aan via onze zinnige zorg strategie. Ik geloof in een sterke rol van fysiotherapie in dit geheel.Het is dus heel belangrijk dat wij met elkaar kijken welke rol fysiotherapie zorgbreed gaat innemen.” Fysiotherapie is van grote waarde binnen ons zorgstelsel. Fysiotherapeuten leveren kwalitatief goede zorg op een laagdrempelige manier. Vaak is dit even effectief of zelfs beter passend als de zorg die medisch specialisten in het ziekenhuis leveren.

Uitstel duurdere zorg

“De substitutie van de zorg lijkt een containerbegrip, maar is in wezen een andere benadering van juiste zorg op de juiste plek. Dit is nauw verweven met wat VGZ zinnige zorg noemt. Als zorgverleners patiënten zoveel mogelijk stimuleren in zelfredzaamheid, door hen bijvoorbeeld de juiste middelen aan te reiken en om hen ervan bewust te maken welke stappen zij zelf kunnen zetten om hun gezondheid te verbeteren, dan ben je ook bezig met substitutie. Hierin speelt ehealth een belangrijke rol. Een mooi initiatief op dit vlak is bijvoorbeeld Retrain Pain. Deze website geeft uitgebreid antwoord op hoe pijn werkt en is al in veel verschillende talen vertaald. Een ander sterk initiatief is de Join2Move app, waarbij mensen zelf aan de slag gaan met hun artroseklachten. De app houdt de resultaten bij en adviseert wanneer het tijd wordt om contact op te nemen met een fysiotherapeut.

Beleid komende jaren

“Naast de substitutie van de zorg, zetten we de komende jaren nog meer in op de digitalisering van de zorg via blended care. Apps kunnen bijvoorbeeld echt een belangrijke rol innemen in het zorgproces. Hoe kunnen zorgverleners de fysieke fysiotherapie behandeling aanvullen of vervangen door een digitale behandeling die net zoveel, of misschien zelfs meer waarde heeft voor een patiënt? Dat vind ik razend interessant.

Digitalisering brengt zorgverleners samen

“De digitalisering gaat niet alleen helpen in de interactie met patiënten, maar ook de onderlinge interactie tussen zorgverleners. Het speelt een belangrijke rol in de substitutie van de zorg. Als een patiënt veel zware klachten heeft, zoals een long- of hartaandoening, dan zijn er veel metingen nodig. Zo’n patiënt gaat naar de fysiotherapeut, de huisarts en naar een medisch specialisten. Je kunt je voorstellen dat het heel efficiënt is als een medisch specialist op afstand kan monitoren of de behandeling van de patiënt binnen de eerstelijnszorg voorspoedig verloopt en dat hij alleen hoeft in te grijpen als hij afwijkingen signaleert. Dit scheelt een deel van de periodieke controles bij de arts. Kostenefficiënt en het verhoogt de patiënttevredenheid. Een mooie app die hier al in faciliteert is de Luscii app. Hier is een patiëntvolgsysteem ingebouwd voor specialisten in het ziekenhuis, zodat patiënten langer in de eerstelijn geholpen kunnen worden. Pas als er iets misgaat wordt de specialist erbij geroepen.”

Good Practices binnen de fysiotherapie

“Er zijn voor 2021 drie Good Practices waar wij op inzetten binnen de fysiotherapie. Dat zijn de Good Practices lage rug, schouder en nekklachten.Deze Good Practices zijn ingediend door Zorg1 en FysioTopics en voldoen aan de voorwaarden die VGZ stelt aan een Good Practise. De praktijken die met deze Good Practices werken, krijgen vanuit VGZ de intensieve overeenkomst aangeboden in 2021. Door een hogere vergoeding te geven, willen wij de ruimte geven om het programmawerken succesvol te implementeren.”

Programmawerken van Zorg1 en Fysiotopics

“De zorgprogramma’s van Zorg1 en FysioTopics kunnen een belangrijke voedingsbodem bieden voor het (deels) digitaliseren van de zorg. Ook bieden de programma’s ruimte om verschillende zorgverleners te betrekken om het meest optimale resultaat te bereiken. Hiermee bieden de programma’s de ruimte om zowel ehealth als substitutie van de zorg te implementeren. Het is een andere manier van kijken naar een patiënt. Niet denken vanuit aantal zittingen maar wat is er nodig om patiënten zo goed mogelijk te herstellen. Dat noemen we value-based healthcare. We moeten veel doelmatiger gaan werken, waarbij de patiëntentevredenheid hetzelfde blijft of zelfs nog beter wordt. Dit is voor ons ‘Zinnige Zorg’.”

Kan elke praktijk een Good Practise indienen?

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe methoden, ideeën of technologische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan Zinnige Zorg. Dat kunnen we alleen maar samen met de zorgverleners. Als je Good Practise voldoet aan de voorwaarden: vernieuwend , meetbaar bewezen, doelmatig, opschaalbaar en je wilt er zelf ambassadeur voor zijn dan kom je in aanmerking. De Good Pratices zijn zeker niet alleen bedoeld voor de grote praktijken. Ook kleinere praktijken moeten de mogelijkheid krijgen om te kunnen innoveren, zolang het maar bijdraagt aan ‘Zinnige Zorg” Je kunt dus ook vanuit je praktijk een aanvraag doen. Heb je een goed idee, dan raad ik je dus zeker aan om te kijken op de Good Practice pagina van VGZ.

Recommended Posts