In WVF

Bram Hautvast is naast partner arbeidsrecht bij BDO Legal ook voorzitter bij een tennisvereniging, waarbij zijn belangrijkste uitdaging voornamelijk zit in leden in beweging krijgen. Een vereniging is voor en door leden en als je dat hebt bereikt, dan pas leeft die vereniging. Hij vertelt hierover: “Ik woon in Nijmegen Noord. De gemiddelde tennisvereniging heeft te kampen met een afname, terwijl wij juist een stijging zien. Het is belangrijk dat je luistert naar mensen, zeker naar vrijwilligers. Of iemand zich wekelijks 3 uur of 100 uur inzet, ze zijn allemaal even belangrijk. Op het moment dat ik als bestuurder niet luister naar de initiatieven van de leden, dan verliezen zij hun enthousiasme en ondernemerschap.”

“Je moet uitgaan van het goede van de mens”

“Ik ben ooit gestart als advocaat en werk inmiddels 13 jaar bij BDO Legal, waarvan de laatste zes jaar als partner. Ook hier draait het om mensen in beweging te krijgen, net als bij mijn vrijwilligerswerk als voorzitter. Of je nou privé of zakelijk samen met andere doelen wilt bereiken, je moet altijd goed luisteren naar ieders verhaal en inbreng.  In alles wat we doen, hebben we te maken met meerdere perspectieven. Jouw perspectief hoeft niet gelijk met dat van een ander te zijn. Wil je iets bereiken in gezamenlijkheid dan bestaat er niet één waarheid, maar zijn er altijd meerdere waarheiden. Je moet uitgaan van het goede van de mens, waarbij iedereen wat hij of zij doet, doet vanuit een bepaalde overtuiging en een bepaald perspectief. Ik zie dit ook in mijn arbeidsrecht praktijk terug. Ik sta al 20 jaar werkgevers bij. Hier heb ik vaak te maken met partijen die verschillen van mening. Wil je consensus bereiken tussen meerdere partijen dan moet je partijen allereerst zover krijgen dat men begrip heeft voor elkaars standpunt, waarbij het er vooralsnog niet toe doet of de partijen het ook op de inhoud met elkaar eens zijn.  Met wederzijds begrip zet je vaak al een belangrijke stap. 

Samenwerking met WVF

“Ik ben ruim een jaar geleden benaderd om kennis te maken met de WVF om samen te bezien wat BDO voor de WVF en diens leden kan betekenen. BDO staat binnen de zorgbranche bekend als een belangrijke, zakelijke dienstverlener met een duidelijke focus op de zorg. In feite hebben we binnen BDO alles in huis om een private of publieke instelling verder te helpen en zekerheid te bieden. Wij combineren onze dienstverlening vanuit meerdere specialismen om tot een oplossing te komen die past bij de klantbehoefte. Zo hebben wij ruim 230 zorgspecialisten, meer dan 40 ziekenhuizen, 700 apothekers en ruim 150 fysiotherapiepraktijken als klant met een 8 als klanttevredenheidscijfer.”

“De WVF is een jonge vereniging met een ambitieus bestuur dat het verschil wil maken. Het bestuur heeft een hele gezonde en positieve houding en dat geeft vertrouwen. Deze ambities willen wij als partner van de WVF mee helpen realiseren”

Wat gebeurt er voor de WVF en gaat er gebeuren?

“Het belangrijkste dat BDO Legal te doen staat, is  de WVF ondersteunen in het CAO-traject. Wie zijn de stakeholders? Wat is de werkgroep? Waar ligt de primaire behoefte van de praktijkhouder? Wat kan juridisch wel en wat niet?. Hierbij geldt zoals altijd dat het proces minstens zo belangrijk is als de inhoud. Uiteindelijk hoop ik dat er een CAO tot stand komt, maar het belangrijkste is dat de WVF en diens leden meegenomen worden in het proces en worden gehoord. Wij zorgen telkens voor die verbinding. Dit betekent overigens niet dat er geen concessies kunnen worden gedaan. In tegendeel, een CAO komt er niet als niemand naar elkaar luistert en niemand elkaar tegemoet komt. 

“Naast adviseur in dit CAO traject heeft BDO met de WVF een samenwerkingsovereenkomst gesloten, met als doel dat BDO haar expertise en kennis deelt met de leden en haar visie op bepaalde martkontwikkelingen kan geven. Als partner kennen wij de markt en kunnen wij de diensten verlenen vanuit meerdere specialismen. Van accountancy, fiscale- en legal vraagstukken, data analytics, benchmarking, verdienmodellen, overnames etc.  

Betrekken van WVF-leden

“Binnenkort zijn er regiobijeenkomsten waarvoor leden worden uitgenodigd en/of via een webinar aan kunnen deelnemen. Communicatie is heel belangrijk in het tot stand komen van een CAO. Enerzijds om leden mee te nemen in hoe de WVF dit nu aanvliegt, maar anderzijds antwoord te krijgen op de cruciale vraag wat de leden nou echt belangrijk vinden. Op deze manier gaan we peilen waar de primaire behoeften liggen om hierop in te kunnen spelen.”

Opgesteld door FysioPromotor, in opdracht van Werkgeversvereniging Fysiotherapie

Recent Posts