Logo's en huisstijlen, Praktijk websites, Praktijkfolders & Flyers, Social Media
 • Fydee, fysiotherapie, nieuwe site, website, praktijksite, fysiopraktijk, fysiotherapeut, online zichtbaarheid, online marketing, praktijkflyers, huisstijl, promotie, praktijkcommunicatie, praktijkpromotie, promotiebureau fysiotherapie, communicatiebureau fysiotherapie, marketingbureau fysiotherapie, internetbureaus fysiotherapie, Fysiopromotor, Online marketingbureau fysiotherapie
 • fysiotherapie, nieuwe site, website, praktijksite, fysiopraktijk, fysiotherapeut, online zichtbaarheid, online marketing, praktijkflyers, huisstijl, promotie, praktijkcommunicatie, praktijkpromotie, promotiebureau fysiotherapie, communicatiebureau fysiotherapie, marketingbureau fysiotherapie, internetbureaus fysiotherapie, Fysiopromotor, Online marketingbureau fysiotherapie
 • fysiotherapie, nieuwe site, website, praktijksite, fysiopraktijk, fysiotherapeut, online zichtbaarheid, online marketing, praktijkflyers, huisstijl, promotie, praktijkcommunicatie, praktijkpromotie, promotiebureau fysiotherapie, communicatiebureau fysiotherapie, marketingbureau fysiotherapie, internetbureaus fysiotherapie, Fysiopromotor, Online marketingbureau fysiotherapie
 • Fydee, fysiotherapie, nieuwe site, website, praktijksite, fysiopraktijk, fysiotherapeut, online zichtbaarheid, online marketing, praktijkflyers, huisstijl, promotie, praktijkcommunicatie, praktijkpromotie, promotiebureau fysiotherapie, communicatiebureau fysiotherapie, marketingbureau fysiotherapie, internetbureaus fysiotherapie, Fysiopromotor, Online marketingbureau fysiotherapie

Ons werk voor Fydee Nederland

Fydee Nederland is een ondernemersnetwerk in de fysiotherapie. Zij zetten marktontwikkelingen en kansen om in kant en klare producten voor fysiopraktijken zoals: een rugproduct ‘ Het Rug Expertise Centrum’ , een fysio-abonnement ‘De Fysio ZorgPas’ en een 2e lijns revalidatieproduct onder de naam ‘RevaVisie’. 

Fysiopromotor is verantwoordelijk voor alle marketingcommunicatie van Fydee en de producten en diensten van het netwerk. Van het uitdenken van het logo en de huisstijl tot aan het organiseren van landelijke en regionale evenementen. FysioPromotor helpt Fydee met alle communicatie.

Ons werk voor Fydee

 • Logo en huisstijlontwikkeling:
  Fydee vond het logo niet goed meer aansluiten bij het DNA van de organisatie. Het logo bestond alleen uit een grote F met verschillende bollen die stonden voor de verschillende provincies waar Fydee operationeel was. Dit logo was ontworpen toen Fydee nog opgedeeld was in provincies. Inmiddels is het echter een landelijk netwerk geworden dat overkoepelend werk verricht voor haar leden, dat moest meer naar voren komen. Om de juiste huisstijl te bepalen hebben wij interviews afgenomen met alle stakeholders hoe zij Fydee zien en wat zij willen uitdragen naar buiten toe. Uit de interviews kwamen een aantal duidelijke gemeenschappelijke delers naar voren. Aan de hand daarvan hebben wij het DNA van Fydee opnieuw gevormd en daar is een logo en de huisstijl uit voort gekomen. De paraplu in het logo staat voor de paraplu organisatie Fydee, die overkoepelend werk verricht voor haar leden. Alle losse bollen in het logo staan voor de verschillende elementen die samen een geheel vormen  om je praktijk toekomstgericht optimaal te kunnen managen en groei te bewerkstelligen. Bekijk de website.
 • Nieuwe website bouwen:
  De site van Fydee was zwaar verouderd en bestond nog steeds uit onderliggende verschillende provincie sites. De informatie was ook niet meer actueel. FysioPromotor heeft een nieuwe site gebouwd, met onderliggend een gesloten portal waar alleen leden toegang tot hebben. De onderliggende portal is de backbone van Fydee. Hier delen zij alle kennis met hun leden en staan alle documenten op die relevant zijn voor de alledaagse praktijkvoering. Van ondernemersplannen tot aan ziekteverlof briefjes, auditrichtlijnen en personeelscontracten. Alles kunnen praktijkeigenaren terugvinden op de interne site.
 • Communicatie-uitingen:
  Fysiopromotor ontwikkelt alle communicatie-uitingen van Fydee en helpt concepten op te zetten. Van huisstijlelementen als briefpapier, visitekaartjes en enveloppen tot promotionele campagnes richting patiënten, zorgverzekeraars of verwijzers. Ook voor congressen en lezingen verzorgen wij alle communicatie-uitingen voor, tijdens en na afloop van het evenement.
 • Organiseren van evenementen:
  FysioPromotor wordt ingezet om landelijke en regionale evenementen te organiseren. Van het maken van het draaiboek tot aan het verzorgen van de sprekers, locatie, dagprogramma, presentjes etc.