Google vindbaarheid, Praktijk websites, Praktijkfolders & Flyers, Praktijkfotografie en video, Social Media
 • Krullaards Perfect Reset, KPR therapie, Rug- en bekkencentrum, fysiotherapie, nieuwe site, website, praktijksite, fysiopraktijk, fysiotherapeut, online zichtbaarheid, online marketing, praktijkflyers, huisstijl, promotie, praktijkcommunicatie, praktijkpromotie, promotiebureau fysiotherapie, communicatiebureau fysiotherapie, marketingbureau fysiotherapie, internetbureaus fysiotherapie, Fysiopromotor, Online marketingbureau fysiotherapie

Ons werk voor Krullaards Perfect Reset

Krullaards Perfect Reset is een innovatieve plaat welke het bekken van mensen middels trillingen recht zet met als achterliggende gedachte dat veel pijnklachten voortkomen uit een scheefstand van het bekken.

Fysiopraktijken kunnen als licentienemer de Krullaards Therapie aanbieden in hun praktijk. Alle aangesloten praktijken worden meegenomen in de landelijke marketingcampagnes van Krullaards Perfect Reset. FysioPromotor is benaderd om alle landelijke marketingcommunicatie op te pakken en dit ook regionaal uit te rollen als praktijken hier behoefte aan hebben.

Ons werk voor Krullaards Perfect Reset:

 • Naamswijziging
  Krullaards Perfect Reset is een naam die niet blijft hangen en ook niet de lading dekt. Mensen moeten in 1 keer begrijpen wat er geboden wordt en wat zij kunnen verwachten. Door de locatienamen aan te passen naar Rug- en bekkencentrum + plaatsnaam kunnen mensen veel beter een beeld vormen wat zij kunnen verwachten en blijft de naam ook beter hangen.
 • Ontwerpen en bouwen van een nieuwe landelijke website.
  De website was verouderd en teveel productgericht in plaats van klantgericht opgebouwd. Wij hebben een nieuwe site ontworpen, waarbij wij bepaalde sterke elementen van de vorige site hebben laten staan, zoals een uitgebreide kennisbank. De gehele site is opgebouwd om gericht lokale Google campagnes te kunnen runnen. De individuele locatie pagina’s zijn dus minimaal even belangrijk als de eigenlijke homepagina, omdat site bezoekers hier via Google op binnenkomen.
 • Klantreferenties op video.
  Het is een product dat uitleg behoeft en hoe kun je deze uitleg beter geven dan op video. Er zijn al een aantal bekende Nederlanders en sporters op de plaat geweest en sommige stonden ervoor open om hun verhaal te doen op video. Dit zorgt direct voor meer vertrouwen.
 • Praktijk uitingen ontwerpen.
  Als een fysiopraktijk besluit om te starten met Krullaards, dient er een ruimte helemaal in de Krullaards huisstijl ingericht te worden. Deze look & feel moet bij elke praktijk hetzelfde zijn en is omschreven in een huisstijl handboek. De praktijk  ontvangt ook alle benodigde communicatie-uitingen om ook in de praktijk kenbaar te kunnen maken dat zij de Krullaards therapie bieden. Desgewenst kunnen zij ook gebruik maken van advertentiemateriaal voor in regionale dagbladen. Wij verzorgen dit voor de praktijken.
 • Regionale Google en Facebookcampagnes.
  Een locatie mag zelf beslissen of zij ook gebruik willen maken van lokale Google en Facebook campagnes om speciaal voor Krullaards nieuwe klanten te werven. De Krullaards therapie wordt namelijk maar voor een heel klein gedeelte vergoed door de zorgverzekeraar, waardoor het enorm belangrijk is dat mensen snappen wat de therapie inhoudt en voor welke klachten het helpt.

Bekijk de website