Steeds meer eerstelijns praktijken ondervinden ruimtegebrek of krijgen hiermee te maken. Volgens ABN AMRO sectorspecialisten Charlotte van Laar en Ludo Guns komt dit onder meer door meer focus op preventie en leefstijl, specialisaties en de samenwerkingsverbanden die hierdoor ontstaan. Hierdoor is er  meer ruimte nodig voor de huisvesting van de verschillende specialisten en behoefte aan grotere oefenzalen. Wij hebben aan Charlotte en Ludo gevraagd waar praktijkhouders allemaal aan moeten denken, als zij op zoek zijn naar meer ruimte. Als ABN AMRO Sectorspecialisten medische beroepen spreken zij veel met eerstelijns praktijkhouders die nadenken over de ver- of nieuwbouw van een praktijkpand.

 

“Wij zien steeds meer paramedisch centra en leefstijlcentra ontstaan waarbij de fysiotherapeut initiatiefnemer is, al dan niet samen met andere zorgverleners.” – Charlotte van der Laar

 

Welke keuzes moet een praktijkhouder maken als er behoefte is aan meer ruimte?

Ludo: “De eerste vraag is meestal: ‘ga ik verbouwen of verhuizen?’ Als u gaat samenwerken met meerdere disciplines onder één dak, of gaat uitbreiden in leefstijl en preventie, dan moet u wellicht het huidige pand gaan verbouwen, op zoek naar een ander pand of zelfs kiezen voor nieuwbouw. De verbouwing, koop of nieuwbouw van een pand leidt vaak tot het aanvragen van een financiering. Voordat we hier écht over in gesprek kunnen, zijn er een aantal beslissingen om te nemen:

 • Met wie wilt u samenwerken? Met andere woorden: welke (para) medici versterken uw verdienmodel en ideeën?
 • Met welke trends & ontwikkelingen heeft u te maken?
 • Wat is de financiële impact op uw praktijkvoering en op uw verdienmodel?
 • Hoeveel m2 heeft u nodig, nu en in de toekomst?
 • Welke keuze maakt u voor het onroerend goed. Kopen of huren? Is er sprake van praktijkverplaatsing, dan moet u uw bestaande praktijkpand gaan verkopen of u moet de huur opzeggen.
 • Is het praktijkpand toekomstbestendig en duurzaam genoeg? Kunt u voldoen aan de nieuwe eisen? Gaat u voor nieuwbouw?
 • Bent u straks de eigenaar of kiest u voor gedeeld eigenaarschap met andere zorgverleners?
 • Belangrijk is ook om de invloed van uw zakelijke investering op uw privésituatie mee te wegen.”

 

Welke partijen kunnen helpen bij dit proces?

Charlotte: “Wanneer u een richting gekozen heeft, is het belangrijk om ook een bouwbegeleider of een architect bij het proces te betrekken en natuurlijk uw accountant. U dient bijvoorbeeld keuzes te maken ten aanzien van de juridische structuur, exploitatieoverzichten dienen te worden opgesteld en een investeringsopzet moet worden gemaakt.”

Ludo: “Uiteraard denken wij ook graag met u mee en overleggen wij, indien gewenst, met uw accountant. Voor medisch zorgvastgoed zijn ook bepaalde subsidies beschikbaar, bijvoorbeeld voor duurzaamheidsinvesteringen. Uw accountant kan u hier wellicht in adviseren. ABN AMRO heeft ook een eigen Subsidie Expertise Desk. Wij vertellen hier graag meer over.”

 

Hoe kan een praktijkhouder controleren of de  plannen financieel haalbaar zijn?

Charlotte: “Er is geen kant en klare blauwdruk voor een geheel traject. Elke situatie is anders. Wij denken graag in een vroegtijdig stadium met u mee. Om erachter te komen of uw plannen financieel haalbaar zijn, kunt u gebruik maken van onze Quickscan.”

Ludo: “Deze vrijblijvende quickscan geeft inzicht in de haalbaarheid én betaalbaarheid van uw plannen. Hierbij kijken wij ook naar de impact van eventueel hogere lasten op uw privé inkomen. Immers, als u zakelijk financiert, wilt u privé ook gelukkig blijven.”

 

Hoe werkt het financieringsbeleid van ABN AMRO bij medisch vastgoed?

Ludo: “Voor de financiering van uw medisch zorgvastgoed hebben wij een speciaal kredietbeleid ontwikkeld met als doel de realisatie van uw paramedisch centrum. We kijken graag samen met u naar de haalbaarheid. Voor vastgoed in eigendom van zorgaanbieders of van de BV van zorgaanbieders en in gebruik genomen door deze aanbieders kan bij een positieve betaal- en haalbaarheidstoets een lening ter hoogte aan maximaal 85-100% van de getaxeerde marktwaarde worden verstrekt. Ook gelden bijzondere voorwaarden bij (deel)verhuur aan (para)medici die geen eigenaar zijn.”

 

Welke bedrijfsstructuren komen het meest voor?

Charlotte: “Wij zien vier verschillende bedrijfsstructuren bij medisch vastgoed.

 1. Eigendom bij één zorgverlener:
  • deze gebruikt de ruimte zelf en verhuurt aan anderen
 2. Gezamenlijk eigendom van meerdere zorgverleners:
  • gebruiken de ruimte zelf
  • eventueel met verhuur aan anderen
 3. Eigendom bij meerdere zorgverleners:
  • ieder koopt eigen deel (appartementsrecht)
  • eventueel met verhuur aan anderen
 4. Meerdere zorgverleners huren in een centrum:
  • ieder huurt eigen ruimte, casco of turn-key
  • eventueel met onderverhuur aan anderen.

Welke bedrijfsstructuur het beste aansluit bij uw situatie, kunnen we met elkaar bepalen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren.”

 

Als afsluiter: Is er een recent schaalvergroting projectvoorbeeld waar ABN AMRO aan mee heeft gewerkt?

Charlotte: “Er zijn meerdere voorbeelden natuurlijk. Wat wij zelf wel een heel mooi project vinden is Laan 7. Laan 7 is een Paramedisch Centrum voor Gezonde Leefstijl en is gevestigd in een gloednieuw complex. Bij de start van het traject voor deze nieuwbouw hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers, Lesley en John Pasveer en hun accountant. Wij hebben gesproken over de mogelijke juridische structuur, impact van deze praktijkverplaatsing op het verdienmodel van de praktijk, bekostiging van de zorg, financieringsmogelijkheden en subsidies etc. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een modern en toekomstbestendig paramedisch centrum.  Geheel gebouwd rondom de wensen van nu. Veel lichtinval, frisse kleuren, nieuwe apparatuur én een buitensportplaats: alles bruist van de energie. Als je het hebt over de praktijk van de toekomst, dan voldoet Laan 7 hier wat ons betreft zeker aan.”

 

Recent Posts