Vanuit zijn gevoel van opwinding over de opkomst van consumententechnologie in de gezondheidszorg, startte Jan Jacobs 6 jaar geleden samen met zijn beide dochters smarthealth.nl. Op dit kennisplatform vinden Nederlandse startups, medisch professionals, patiënten, consumenten en onderzoekers een uitgebreid scala aan blogs over eHealth en mHealth thema’s; van het elektronische patiëntendossier en e-consults, tot gezondheidsapps, wearables en startups met veelbelovende medische technologieën. In deze tijd stuk voor stuk hot topics die het mogelijk maken de benodigde zorg waar mogelijk op afstand te kunnen blijven bieden.

Digitale zorgoplossingen en de coronacrisis

“De zorg wordt primair gemotiveerd door het bieden van goede zorg. Momenteel kan door de inzet van digitale middelen, ook tijdens de coronacrisis zorg in beperkte mate zo goed mogelijk worden geboden. De zorg is natuurlijk geen consumentenmarkt, maar vanuit de consumentenmarkt is de patiënt wel al digitale oplossingen gewend en hebben zij ervaring met het feit dat diensten zijn veranderd. Zo volgt u al een fitnessles vanuit huis, krijgt u al een appje van de kapper én plant u daar al zelf digitaal uw afspraak in. Dus waarom geen digitale tools bij de huisarts of uw fysiotherapeut?”

Fysiotherapie op afstand

“Wat betreft fysiotherapie zijn er, in de coronacrisis, twee belangrijke vragen die spelen: zijn er aspecten van de reguliere zorg die nu in het gedrang komen, waar zorg op afstand uitkomst kan bieden? En: hoe kunnen fysiotherapeuten ook nu hun toegevoegde waarde blijven bieden? Deze vragen hebben betrekking op het complete aanbod: van revalidatie tot de algemene wens om fit te blijven, zowel op individueel als collectief niveau. Digitale oplossingen in de vorm van webconsults met online oefeningen, remote tips en webinars kunnen een antwoord bieden op beide vragen. Remote consults maken het mogelijk samen te werken als u niet fysiek bij elkaar kunt zijn. Zo kan de behandelrelatie op afstand doorgang vinden, ook aan groepen die wellicht moeilijker bereikt kunnen worden nu, zoals risicogroepen.”

De corona manier van werken

“Normaliter zien wij een grote diversiteit in de manier waarop eHealth oplossingen worden geïmplementeerd. Het verschilt of een zorgorganisatie innovator is, behoort tot de groep early adopters of tot de early majority. Er zijn partijen die vanuit een radicale innovatie aan de slag gaan en voorop lopen. En sommige zorgorganisaties gaan tactisch aan de slag. Zij proberen stapsgewijs bestaande processen te optimaliseren door middel van de inzet van een aantal digitale tools. Zij creëren stap voor stap draagvlak binnen de organisatie en sturen bij waar nodig. De coronacrisis heeft dit beeld drastisch veranderd.  Wij zien nu dat -op grote schaal- vooral beproefde tools die eenvoudig en zonder koppelingen te installeren zijn, snel als oplossing opgepakt worden. En door het brede praktijkgebruik worden kinderziektes snel gladgestreken en wordt de schaalbaarheid in de praktijk getest.”

Digitale zorg in de toekomst

“Een belangrijk thema nu en in de nabije toekomst vanuit zakelijk oogpunt, is de vergoedingsstructuur van remote consults. Het overheidsbeleid kan niet om de noodzaak van zorg op afstand heen. De voordelen voor patiënten en de uitdagingen om nu en in de toekomst voldoende zorg te kunnen garanderen,  zorgen voor een blijvende verandering. In een breder perspectief gezien, is zorg op afstand de toekomst. Er is een begin gemaakt en sommige delen van consulten op afstand worden dan ook al vergoed.” 

eHealth ontwikkelingen

“Zorginhoudelijk zullen kunstmatige intelligentie, en in het bijzonder deep learning, een steeds belangrijkere rol in het zorgproces gaan innemen. De zorg en de hoeveelheid benodigde zorg staan onder druk. Deep learning zal zorgverleners beter in staat stellen om door middel van enorme hoeveelheden verzamelde data en een daarop geschreven algoritme, patronen te herkennen en een accurate diagnose te stellen. Zorg zal daarmee sneller, maar ook steeds specifieker op het individu afgestemd kunnen gaan worden. Die individualisering zien wij ook bij grote consumentenpartijen die inmiddels in de zorgbranche zijn toegetreden. Zij zijn in direct gesprek met patiënten om hen tools op basis van deep learning te kunnen bieden. Deze tools zullen in de toekomst de patiënt zelf in staat stellen om een grotere rol te spelen in zijn eigen zorgbehoefte.”  

De coronafilter

“In de komende tijd zal worden aangetoond wat nu echt belangrijk is om ons zorgstelsel, wat zo onder druk staat, te helpen functioneren. De eHealth oplossingen die impact hebben en waarde bieden, blijven overeind. Wat dat betreft is de coronacrisis de ultieme katalysator.”

Recommended Posts