Na 35 jaar zelf als praktiserend fysiotherapeut gewerkt te hebben, zet Frits zijn jarenlange praktijkervaring nu in om als Zorgexpert Paramedie het inkoopbeleid van de paramedische zorgsectoren van Menzis te helpen ontwikkelen en implementeren. Deze uitdaging pakt hij sinds anderhalf jaar op samen met zijn collega Sven van Steijn. Op dit moment ligt de focus om Menzis meer zichtbaar en toegankelijk op te stellen binnen de kernregio’s. Dit, om zorgverleners te ondersteunen in het implementeren van initiatieven. 

“De inzet van Menzis is er op gericht om het verschil te maken door goede, betaalbare zorg in te kopen die voor al onze verzekerden beschikbaar is. Hierbij willen wij onze verzekerden ook bewust maken van de rol die zij zelf kunnen pakken om zolang mogelijk zelfstandig aan hun gezondheid te blijven werken. Dit noemen wij ‘Leefkracht’.” 

Betaalbaarheid en toegankelijkheid staan onder druk 

“De betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg staan onder druk. Dat is algemeen bekend. Het zorgaanbod kan straks door de toenemende vergrijzing, maar ook door enkele andere oorzaken, de zorgvraag niet meer aan. Als zorgverzekeraar hebben wij een zorgplicht, deze willen wij ook in de toekomst kunnen vervullen. Wij vervullen deze plicht door langs de lijn van inkoop zorgaanbieders aan te sluiten die deze zorg zo goed mogelijk kunnen leveren. Ik ben mij ervan bewust dat de overeenkomsten tussen zorgverzekeraar en zorgverlener nu vooral worden gezien als een financiële overeenkomst. Echter de overeenkomst biedt ook een houvast om de kwaliteit van zorg te kunnen monitoren en samen verder te ontwikkelen.” 

Vaste afspraken over kwaliteit 

“De perceptie in het werkveld is dat de zorgverzekeraars de kwaliteit van zorg nu bepalen en dat dit niet hoort. Door meer in gesprek te gaan met betrokken zorgverleners in onze kernregio’s en met de beroepsgroepen wil Menzis het werkveld meer zelf laten bepalen hoe de kwaliteit van zorg eruit hoort te zien.” 

Eenheid van taal nodig 

“Om initiatieven te implementeren die leiden tot betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg is eenheid van taal en organiserend vermogen van de verschillende betrokken partijen nodig. We gaan er steeds meer naar toe dat bij een specifieke aandoening meerdere (para)medische disciplines betrokken worden bij het leveren van de juiste zorg, op het juiste moment. Op dit vlak zijn al meerdere landelijke samenwerkingsverbanden ontstaan zoals de zorgplannen systematiek vanuit Zorg1 en Fysiotopics. Er wordt bij deze initiatieven vooral gesproken over de financiële ruimte die het praktijken biedt, echter wij zien door de uitkomsten ook al dat de kwaliteit van zorg verbetert doordat betrokken partijen actief met elkaar in gesprek gaan en resultaten met elkaar  vergelijken. Wij denken graag mee bij dit soort initiatieven en geven financiële ruimte om de verdere ontwikkeling en implementatie mogelijk te maken.”

Contractinnovatie nodig 

“Wij zijn ons ervan bewust dat er ook aan onze kant contractinnovatie nodig is. Zelf doen wij dit door intern de afdelingen meer met elkaar te laten samenwerken. Als er een initiatief is vanuit  fysiotherapie dat kan bijdragen aan waardegedreven zorg waar ook ziekenhuizen of  huisartsen een rol in vervullen, dan leggen wij de lijntjes met onze collega zorgexperts om te kijken of wij de belangen van alle betrokken partijen samen kunnen brengen.” Als voorbeeld kijken wij naar de eerstelijns diagnostiek binnen onze kernregio’s. Er waren daar veel private partijen waar wij contracten mee afsluiten. Door ze met elkaar te verbinden en het gesprek aan te gaan tot gezamenlijke contractering sluiten we nu nog één contract waar alle aanbieders in die regio profijt van  hebben.’’ 

Organisatie van zorg 

“Voor ons gaat de organisatie van zorg over preventie, zorg en welzijn en het inspelen op de behoefte en zorgvraag van een specifieke aandoening of populatie. Het doel is dat wij vanuit een integrale samenwerking een optimale uitkomst op het gebied van kwaliteit, gezondheid en kosten behalen. Digitalisering van de zorg speelt hier een belangrijke rol in. Hoe kunnen onze verzekerden in de toekomst op eigen kracht zelf de regie over hun gezondheid in hand houden en nemen. Hoe kunnen wij mensen stimuleren om een gezonde leefstijl te omarmen en zo langdurig  mogelijk gezond te zijn en blijven? Hiervoor hebben wij samen met zorgverleners een aantal instrumenten ontwikkeld vanuit het stepped care model.”

Stepped Care start met zelfregie 

“Zoals je hoogstwaarschijnlijk weet is het principe van stepped care dat de patiënt niet zwaarder wordt behandeld dan strikt noodzakelijk is. Er wordt dus gestart met de eenvoudigste interventie die past bij de aandoening of de klachten. Menzis heeft als missie het bevorderen van de leefkracht van ieder mens en het verzekeren van kwalitatief goede en betaalbare zorg. Vanuit die tweevoudige missie zien we het als onze taak om een gezonde leefstijl krachtig te bevorderen. Wij zijn van mening dat een gezonde leefstijl nog onvoldoende aandacht krijgt. Om deze reden hebben wij samen met zorgspecialisten de instrumenten SamenGezond en de fysio zelfcheck app ontwikkeld. 

Interdisciplinaire samenwerking in de regio 

Wat ons betreft is interdisciplinaire samenwerking in de regio de belangrijkste zorgontwikkeling. Dit ook weer vanuit het stepped care model bekeken. De zorg moet op het juiste niveau en op de juiste plaats worden verleend. Anders gezegd: wie komt voor welke klacht wanneer in beeld? Deze vraag dienen zorgverleners met elkaar te beantwoorden, maar ook de gemeente en andere stakeholders spelen hier een belangrijke rol in. Hoe wij met elkaar de zorg toegankelijk en betaalbaar houden is niet een vraagstuk voor één zorgspecialist, maar voor een gehele regio. Waarbij wij als Menzis graag een ondersteunende rol in vervullen. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of een huisartsenconsult nog nodig is bij mensen met houdings- of beweegklachten?

Huisartsconsulten nog nodig? 

“Bij Menzis kijken wij vanuit het doel van betaalbare en toegankelijke kwalitatief goede zorg steeds kritischer naar de rangschikking binnen de zorg. Zo constateren wij dat nog steeds veel mensen eerst naar de huisarts gaan voor advies, voordat zij bij de fysiotherapeut uitkomen. De vraag die wij nu stellen is of mensen met houdings- en beweegklachten überhaupt nog bij de huisarts op consult komen? Deze vraag proberen wij in pilots beantwoord te krijgen. Er worden een aantal pilots gedraaid, waarbij een huisarts samen met een fysiotherapeut spreekuur houdt. Hiermee proberen wij voor de toekomst een vertrouwensband op te bouwen tussen beide zorgdisciplines. Alleen het zeggen dat mensen direct naar de fysiotherapeut kunnen, wat al enige tijd gebeurt, blijkt niet genoeg. Dit is een bewustwordingsproces.’’

Is een-op-een behandeling toekomstbestendig? 

Een andere vraag die wij onszelf stellen is of een-op-een behandeling nog wel toekomstbestendig is? Het aanbod van mensen met klachten dreigt zo groot te worden, dat een-op-een behandeling  zoals wij het kennen, straks niet meer haalbaar is. Juist om deze reden zijn wij nu zo actief met  ehealth oplossingen. We verwachten dat straks steeds minder zorg fysiek zal plaatsvinden en steeds  meer zorg online en in kleine groepsformaties.

Beleid van Menzis 

De komende jaren gaan wij ons dus echt focussen op het verplaatsen van de zorg en het  regionaal inrichten van de zorg. Daarnaast de zelfregie neerleggen bij de verzekerden, waarbij leefstijl en preventie belangrijke pijlers zijn. Wij zien bij deze ontwikkelingen een steeds groter belang voor ehealth toepassingen. Initiatieven die antwoord geven op deze vraagstukken, die omarmen wij. Hier is echter wel draagvlak voor nodig. 

Zoek samenwerkingen op 

Ik doe dan ook de oproep aan fysiotherapeuten om samenwerkingen in de regio op te zoeken! Maak samen met gelijkgestemden een case en probeer ook vooral de uitkomsten meetbaar te maken.  Hiermee geef je een idee handen en voeten en daar kunnen wij als zorgverzekeraar iets mee.”

Bedenk waar je echt goed in bent 

“Daarbij is het belangrijk om voor jezelf na te gaan waar je echt goed in bent en daar trots op te zijn. Zorg dat je hier helemaal in gaat excelleren. Ben je beter in het behandelen van patiënten of in het monitoren van het zorgproces? Dit zijn echt twee verschillende profielen. Er zullen er zijn die het ontkennen, maar je kunt niet op en top zorgverlener zijn en dan ook nog het proces goed monitoren.  Als je weet waar je zelf heel goed in bent, zoek dan gelijkgestemden op, die jou weer kunnen aanvullen en maak het leuk met elkaar. Kijk naar de gemene delers en hoe je met elkaar de zorg verder kunt brengen vanuit integrale uitkomstmaten, patiënttevredenheid en het organisatorische  proces. Kijk bijvoorbeeld of je met elkaar tot een resultatenmatrix komt, vanuit een bepaalde patiëntengroep beredeneerd. Wij denken daar graag over mee. Het is daarbij echt belangrijk dat je een visie hebt hoe jouw idee kan leiden tot betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Sla dus de handen ineen.”

 

Recommended Posts